YAM TOWER, אשקלון

YAM TOWER, אשקלון

מחיר למשתכן
זוכים יקרים שלום רב! ברכותינו לרגל זכייתכם בפרויקט YAM TOWER הייחודי. בהתאם להנחיות, אנו מקיימים עבורכם כנס מקוון, על מנת לאפשר קידום הפרויקט גם בתקופת המשבר שפוקד אותנו. הכנס המקוון המוצג באתר מחליף את הכנס הפרונטאלי שהיה נהוג עד היום ויאפשר לכם הזוכים לעבור להליך בחירת הדירות ללא עיכובים נוספים. באתר תוכלו למצוא מסמכים אשר נותנים מידע מקיף על הפרויקט (לרבות תשרטים, שטחי דירות ומחירים). חברתנו זמינה עבורכם לכל שאלה וניתן לפנות אלינו באחת מהדרכים הבאות: • טלפון: 08-9934666 שלוחה 1 • מייל: ch.project1990@gmail.com חשוב להבהיר כי מידע יינתן אך ורק לזוכים אשר זכו בפרויקט זה.

מחיר למשתכן | כ. כוכב הנגב חברה לבניין ופיתוח (1990) בע"מ

חברת כ. כוכב הנגב בע"מ (ח.פ. 511472045), הינה חברה קבלנית ליזמות, בניה ופיתוח שהוקמה בשנת 1990, על ידי מר יצחק כהן. החברה הינה 'משכנת' ומחזיקה בסיווג קבלני דרג ג'- 5 (בלתי מוגבל) המאפשר לה לבנות וליזום פרויקטים בהיקפים גדולים. בעשור האחרון, יזמה ובנתה החברה פרויקטים שונים בתחום הביצוע (שירותי הבניה) והיזמות למגורים. בין הפרויקטים הציבוריים אותם בנתה החברה בשנים האחרונות נכללים בתי ספר,שכונת וילות שלמה עבור משרד הבינוי והשיכון, מקלטים, גני ילדים, אולמות ספורט, קופות חולים, מבנה כיבוי אש, מרכזים מסחריים, ישיבות ומבני ציבור, כל זאת לצד פרויקטי מגורים ברחבי הארץ. בין לקוחות החברה בתחום שירותי הבניה, החברה נכללים מפעל הפיס, רשויות מקומות דוגמת עירית אופקים, עירית נתיבות, עירית באר-שבע, הסוכנות היהודית וכן לקוחות פרטיים רבים. בשנים האחרונות, עיקר מיקודה של החברה הינו בפרויקטי מגורים בכל רחבי הארץ.

שלבי תהליך מחיר למשתכן

הנפקת אישור זכאות
יש להנפיק "אישור זכאות" (עפ”י הקריטריונים המופיעים באתר משרד הבינוי והשיכון) באחת מהחברות (עמידר, מילגם ומרכז אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר) למתן שירותי טיפול בבקשות לסיוע בדיור, ניתן לתאם פגישה או להגיש בקשה מקוונת דרך האתר של מחיר למשתכן בכתובת link למען הסר ספק ניתן גם להשתמש ב"אישור זכאות" של מחיר למשתכן במתכונת הישנה שהינה בתוקף ביום ההרשמה להגרלה. מומלץ לבחון יכולת מימון לרכישה (משכנתא וכו') אין טעם להגיש בקשה אם אין יכולת כלכלית לרכישה

ההגרלה ורשימת הזוכים
פעילות משרד הבינוי והשיכון מספר ימים לאחר סיום שלב ה"תקופת ההרשמה" תתקיים הגרלה בין כל הנרשמים לפרויקט. ההגרלה תתבצע על ידי משרד הבינוי והשיכון ההגרלה הינה על המיקום בסדר בחירת הדירות דהיינו, הזוכה בעל מספר הסידורי הנמוך ביותר יבחר ראשון את הדירה בה הוא מעוניין וכך הלאה לפי הסדר הודעה על שמות הזוכים ועל המיקום הסידורי בהגרלה לבחירת הדירה תשלח בדוא”ל ובדואר רשום ע”י משרד הבינוי והשיכון. הודעה תישלח גם לנרשמים אשר לא עלו בהגרלה פעילות הדיירים אין צורך בשלב זה לפנות לחברה. חברת כ.כוכב הנגב תצור עמכם קשר ותזמן אתכם באופן יזום עפ"י סדר ההגרלה להדרכות ובחירת הדירה

הצגת הפרויקט
פעילות חברת כ.כוכב הנגב לאחר ההגרלה ופרסום רשימת הזוכים, חברתנו תזמן את כל הזוכים להדרכות קבוצתיות עם נציגי החברה בהן יינתן כל המידע הנחוץ לצורך המשך התהליך ובחירת הדירה פעילות הדיירים בשלב זה על הרוכש לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (מס' בניין, דירה). מומלץ להכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה. לדוגמא, מקום 10 יכין 11 אפשרויות, מקום 20 יכין 21 אפשרויות וכך הלאה מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה

בחירת הדירה

פעילות חברתנו תפנה לכל זוכה באמצעות דוא"ל על מנת לזמנו לפגישה אישית לצורך בחירת הדירה המיועדת ובהתאם למיקומו בסדר ההגרלה, במהלך תקופה זו אנו נעדכן מעת לעת באתר החברה את מלאי הדירות הקיים. מומלץ להיכנס ולבדוק על מנת לדעת מראש אילו דירות נותרו פנויות: פעילות הדיירים פגישה עם נציגי החברה. לכל דייר יוקצו עד 45 דקות של פגישה אישית עם יועץ נדל"ן לצורך קבלת ההחלטה, בחירת הדירה וחתימה על הסכם רכישה. במעמד בחירת הדירה יהיו נציגי חברת הבקרה של משרד השיכון . חברת אשד-טל אסף בע"מ – 03-7479100 במעמד הפגישה יציגו הזוכים את האישורים הנדרשים לרבות: הודעת זכייה, תעודת זהות (לא רישיון נהיגה) ,תעודת זכאות בתוקף, ייפויי כוח במקרים הבאים: – אם רק אחד/ת מבני הזוג מגיע חייב ייפוי כח מאומת ע"י עו"ד. אם שני בני הזוג לא יכולים להגיע ומעוניינים לשלוח נציג (אח, אבא, אמא, חבר) הנציג יגיע עם ייפוי כח נוטריוני בלבד. במעמד הפגישה יחתמו הרוכשים על טופס בחירת הדירה טופס זה יהווה אישור הדייר להכנת חוזה הדירה. חשוב לדעת כי לרוכש הדירה לא תהיה אפשרות לשנות את בחירתו אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת "בחירת הדירה" תבטל את זכותכם לבחירת דירה לפגישת בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה אשר נשלח אליכם על ידי משרד השיכון בסיום הפגישה נתאם עמכם מועד לחתימת חוזה הרכישה, תינתן אפשרות לרוכשים שיהיו מעוניינים לחתום במעמד בחירת הדירה על חוזה רכישה. מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה

חתימת חוזה
לאחר בחירת הדירה תזומנו לשלב חתימת החוזה.
על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון.
במעמד החתימה יידרשו הזוכים לחתום על חוזה הרכישה וכל המסמכים הנלווים. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו השונים נבדקו ואושרו ע"י חברת בקרה מטעם משרד הבינוי והשיכון, לא יתקבלו השגות או בקשות לשינויים כלשהם בנוסח החוזה או נספחיו ולא יתנהל לגביהם משא ומתן כלשהו.

קישורים למידע רלוונטי

מסמכים חשובים להורדה

בחירת דירה

אנא בחרו את הבניין הרצוי וצפו בדירות הזמינות, ניתן לסנן את הדירות גם לפי קומה לאחר בחירת הבניין הרצוי.

קומות

דירות

1

שם הדירה
דירה מספר 1

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 2

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 3

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 4

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

2

שם הדירה
דירה מספר 5

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 6

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 7

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 8

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

3

שם הדירה
דירה מספר 9

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 10

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 11

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 12

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

4

שם הדירה
דירה מספר 13

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 14

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 15

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 16

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

5

שם הדירה
דירה מספר 17

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 18

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 19

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 20

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

6

שם הדירה
דירה מספר 21

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 22

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 23

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
2

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 24

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

7

שם הדירה
דירה מספר 25

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 26

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 27

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 28

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

8

שם הדירה
דירה מספר 29

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 30

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 31

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 32

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

9

שם הדירה
דירה מספר 33

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 34

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 35

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 36

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

10

שם הדירה
דירה מספר 37

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 38

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 39

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 40

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

11

שם הדירה
דירה מספר 41

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 42

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 43

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 44

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

12

שם הדירה
דירה מספר 45

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 46

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 47

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 48

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

13

שם הדירה
דירה מספר 49

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 50

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 51

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 52

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

14

שם הדירה
דירה מספר 53

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 54

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 55

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 56

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

15

שם הדירה
דירה מספר 57

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 58

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 59

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 60

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

16

שם הדירה
דירה מספר61

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 62

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 63

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 64

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

17

שם הדירה
דירה מספר 65

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 66

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 67

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 68

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

18

שם הדירה
דירה מספר 69

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 70

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 71

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 72

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

19

שם הדירה
דירה מספר 73

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 74

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 75

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 76

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

20

שם הדירה
דירה מספר 77

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 78

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 79

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 80

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

21

שם הדירה
דירה מספר 81

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 82

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 83

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 84

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

22

שם הדירה
דירה מספר 85

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 86

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 87

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 88

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

23

שם הדירה
דירה מספר 89

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 90

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 91

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 92

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

24

שם הדירה
דירה מספר 93

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 94

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 95

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 96

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

25

שם הדירה
דירה מספר 97

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 98

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 99

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 100

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

26

שם הדירה
דירה מספר 101

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 102

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 103

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 104

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

27

שם הדירה
דירה מספר 105

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 106

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 107

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 108

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

28

שם הדירה
דירה מספר 109

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 110

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 111

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 112

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

29

שם הדירה
דירה מספר 113

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 114

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 115

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 116

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

30

שם הדירה
דירה מספר 117

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 118

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 119

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
1

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 120

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

31

שם הדירה
דירה מספר 121

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 122

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
1

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 123

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 124

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
2

תוכנית דירה

נמכר

32

שם הדירה
דירה מספר 125

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
2

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 126

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
2

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 127

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 128

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
2

תוכנית דירה

נמכר

33

שם הדירה
דירה מספר 129

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
2

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 130

מ"ר דירה
107.77

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
4

מס' חניות
2

תוכנית דירה

נמכר

שם הדירה
דירה מספר 131

מ"ר דירה
131.28

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
5

מס' חניות
2

תוכנית דירה

שם הדירה
דירה מספר 132

מ"ר דירה
84.19

מ"ר מרפסת
18.44

מס' חדרים
3

מס' חניות
2

תוכנית דירה

34

שם הדירה
דירה מספר 133

מ"ר דירה
292.29

מ"ר מרפסת
239.04

מס' חדרים
3

מס' חניות
2

תוכנית דירה

לפרטים נוספים, מחירים וייעוץ

גלילה לראש העמוד